O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zajmuje się publikacją monografii naukowych z następujących dziedzin: ekonomia, hodowla i biologia zwierząt, inżynieria środowiska i geodezja, leśnictwo, ogrodnictwo i biotechnologia, rolnictwo, technologia żywności, weterynaria, a także podręczników przeznaczonych dla studentów uczelni przyrodniczych i rolniczych, materiałów konferencyjnych i książek okolicznościowych. Jest wydawcą dwóch serii monograficznych (Problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Pieniny – przyroda i człowiek) oraz czasopism („Acta Scientiarum Polonorum” seria Formatio Circumiectus, „Acta Silvestria”, „Geomatics, Landmanagement and Landscape”). Znajduje się na ministerialnej liście wydawców monografii punktowanych. Współpracuje też z instytucjami zewnętrznymi. Od kilku lat uczestniczy jako wystawca w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.


Początki Wydawnictwa sięgają 1954 roku. Senat Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie podjął wówczas uchwałę o utworzeniu czasopisma naukowego, w którym pracownicy Uczelni mogliby publikować wyniki swoich badań. W 1956 roku ukazał się pierwszy numer „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie”, seria „Rolnictwo”. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Zeszytów” był prof. Tadeusz Lityński. W następnych latach zaczęły ukazywać się kolejne serie: „Zootechnika”, „Ekonomika”, „Geodezja”, „Historia Rolnictwa”, „Inżynieria Środowiska”, „Leśnictwo”, „Ogrodnictwo”, „Technika Rolnicza”, „Technologia Żywności”. W 1959 roku zapoczątkowano serię „Sesja Naukowa”, a w 1964 roku – serię „Rozprawy” zawierającą prace habilitacyjne. Przygotowaniem tych materiałów do druku zajmowało się Państwowe Wydawnictwo Naukowe. W 1967 roku utworzono Dział Wydawnictw, którym kierowała prof. Halina Jurkowska. W 1994 roku Dział Wydawnictw przemianowano na Wydawnictwo Akademii Rolniczej, a jego redaktorem naczelnym został prof. Zdzisław Piskornik. W 2000 roku stanowisko to objął prof. Florian Gambuś. Od 2007 do 2021 roku redaktorem naczelnym Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie był prof. dr hab. inż. Józef Bieniek. Od 2021 roku redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK. Od 2007 roku funkcję kierownika Wydawnictwa pełni mgr Iwona Pisiewicz.

Płatności Blue Media
Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›