Ekologia. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń

17,00

wyd. 1, 2011, 156 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-49-6

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona środowiska. Zawiera najważniejsze informacje z dziedziny ekologii ogólnej (autekologii i synekologii), a większość przykładów w nim zamieszczonych nawiązuje do ekosystemów rolniczych.

Specyfika tej publikacji polega na szczególnie starannym i fachowym opracowaniu zagadnień fitosocjologicznych (...). Zawarte w aneksie tabele mogą być wykorzystane podczas ćwiczeń i seminariów na wszystkich trzech stopniach kształcenia, również na studiach doktoranckich i podyplomowych. (...) Zamieszczona w podręczniku bibliografia oraz literatura uzupełniająca zawierają najważniejsze pozycje wykorzystywane na zajęciach z ekologii. (...) Na uwagę zasługują prace wykonane przez Autorki niniejszego podręcznika i umieszczone w spisie literatury. Świadczą one o znajomości naukowej tych zagadnień i ich praktycznym zastosowaniu.

Prof. dr hab. Edward Pałys (fragment recenzji)

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›