Kataster wielowymiarowy - nowoczesny sposób opisu przestrzeni + płyta CD (ebook)

70,00
wyd. 1, 2022, 172 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-50-2

Dokonujące się obecnie w naszym kraju zmiany w zakresie informacji, jakie niesie ze sobą kataster, powinny realizować koncepcję społeczeństwa aktywnego przestrzennie. W obecnie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków zawarte są informacje dotyczące: działek, budynków oraz lokali. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż informacje te nie są przeważnie kompletne, a ich możliwości wykorzystania w takim stanie, w jakim obecnie się znajdują, pozostają bardzo mocno ograniczone. Taki stan rzeczy implikuje konieczność dokonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, co jednak nie zawsze rozwiązuje wszystkie problemy. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, w których poprawne ewidencjonowanie obiektów jest przy obecnym modelu po prostu niemożliwe. Takimi obiektami i urządzeniami są chociażby mosty, tunele, parkingi, inne elementy infrastruktury technicznej, których obecność w bazie ewidencji gruntów i budynków jest niezbędna do prawidłowego i sprawnego zarządzania przestrzenią.

Przedstawiona w niniejszej publikacji tematyka ściśle wiąże się z pracą zawodową autorów, w ramach której dokonują oni analizy i weryfikacji przepisów związanych z ewidencją gruntów i budynków. Jako wykonawcy lub podwykonawcy mają możliwość prowadzenia, oprócz badań analitycznych, w oparciu o akty prawne obserwacji terenowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. Ich współpraca z różnymi instytucjami w zakresie geodezji oraz konfrontacja z udostępnianą (często zróżnicowaną pod względem jakości) dokumentacją na etapie realizacji poszczególnych zadań stały się inspiracja do sformułowania i rozwiązania problemu naukowego zmierzającego do utworzenia jednolitego systemu oceny zasobu wraz z oceną możliwości stworzenia katastru wielowymiarowego.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›