Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Skrypt do ćwiczeń pod redakcją Teresy Fortuny

25,00
wyd. 3, 2018, 288 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-67-6

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z przedmiotu „Analiza i ocena jakości żywności”.

Pierwsze trzy spośród 19 rozdziałów książki mają charakter teoretyczny i zawierają omówienie zasad pobierania i przygotowywania próbek do analizy, opis ważniejszych błędów popełnianych podczas analiz oraz charakterystykę podstawowego szkła i sprzętu laboratoryjnego. Pozostałe rozdziały – ćwiczeniowe – dotyczą zagadnień za zakresu analizy sensorycznej, właściwości fizycznych ważniejszych składników chemicznych żywności, metod oznaczania zawartości tych składników, a także sposobów oznaczania wartości kalorycznej produktów spożywczych i wykrywania zafałszowań żywności. Obok wprowadzenia teoretycznego każdy z tych rozdziałów zawiera część praktyczną z opisem wykonania ćwiczenia oraz wykazem odczynników i aparatury.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›