Plemnik ssaka. Niezwykła komórka

89,00

wyd. 1, 2018, 496 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-76-8

Prof. dr hab. dr h.c. Zofia Bielańska-Osuchowska (1919–2017), wybitny polski biolog, profesor nauk przyrodniczych, specjalistka w dziedzinie embriologii i histologii. Od 1953 roku aż do przejścia na emeryturę nieprzerwanie pracowała na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie. W latach 1962–1968 kierowała Zakładem, a następnie, w latach 1976–1990, Katedrą Histologii i Embriologii SGGW. W 1994 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa SGGW.

Intensywnie prowadzone badania naukowe, biegła znajomość języków: francuskiego, niemieckiego, angielskiego i włoskiego, rozległe międzynarodowe kontakty, a przede wszystkim ogromna pracowitość pozwoliły Jej na zgromadzenie najnowszych informacji z zakresu embriologii. Wiedzę tę udostępniła studentom weterynarii, a także uczestnikom studiów i absolwentom pokrewnych kierunków, w formie podręczników akademickich: Embriologia (wyd. 1974, 1983, 1991, 2004) oraz Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach (2004).

Po przejściu na emeryturę Jej ambitnym zamiarem było napisanie książki o wyjątkowej, ciekawej i ważnej komórce, jaką jest plemnik ssaka. Niewątpliwie fenomenem było zapoczątkowanie pracy nad tym dziełem w wieku 84 lat i kontynuowanie jej niemal przez dziewięć lat. Ogromna wiedza Autorki, duże doświadczenie publikacyjne i redakcyjne zaowocowały powstaniem tego unikatowego w skali światowej dzieła. Książka, oprócz opisu wybranych, logicznie przedstawionych zagadnień, zawiera liczne schematy, tabele i tzw. ramki, będące encyklopedycznym omówieniem ważnych terminów i procesów biologicznych. Na szczególną uwagę zasługują oryginalne autorskie ryciny, które po mistrzowsku ilustrują prezentowane zagadnienia, wzbogacając i urozmaicając treść książki. Wielka szkoda, że nie dane było Pani Profesor cieszyć się z ukazania Jej opus vitae

Dr n. wet. Marek Tischner, lekarz weterynarii, w 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na SGGW w Warszawie; adiunkt w Zakładzie Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie; autor i współautor kilkudziesięciu prac na temat biotechnologii rozrodu zwierząt.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›