W strumieniu czasu. Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, dr h.c., w rozmowie z red. Szymonem Sikorskim

42,00

wyd. 1, 2020, 198 s.
format B5, oprawa twarda

ISBN 978-83-64758-96-6

Per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd

Ta łacińska maksyma – „przez trudy do gwiazd” – dobrze oddaje życie i dzieło bohatera niniejszej opowieści. Wywiad-rzeka, jaki przeprowadził z JM Rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, red. Szymon Sikorski, jest dziełem szczególnym, bowiem poprzez ukazanie indywidualnych losów jego bohatera dotyka wielu ważnych spraw obejmujących pół wieku. Całość opiera się na trzech grupach pytań skupionych w częściach: „Rektor”, „Naukowiec”, „Człowiek”, których łącznikiem jest pojęcie czasu postrzeganego i odbieranego bardzo indywidualnie. Ujęcie takie wprowadza pewien ład, pozwalając zarówno prowadzącemu wywiad, jak i jego rozmówcy na czynienie dygresji i odwoływanie się do wcześniej poruszonych zagadnień. Przechodząc na płaszczyznę ogólniejszą, można przyjąć, że w tej opowieści o życiu profesora Włodzimierza Sady odbijają się także losy jego generacji złożonej z osób urodzonych zaraz po II wojnie światowej i wzrastających w niezmiernie trudnych warunkach powojennej polskiej rzeczywistości, na którą nakładały się także dotkliwe przemiany społeczne i polityczne. W tych to warunkach młode pokolenie, którego reprezentantem był nasz bohater, szukało swojej szansy na lepsze, godne życie.

Pierwsza część książki, zatytułowana „Rektor”, zawierająca odpowiedzi na 39 pytań, dotyczy spraw związanych z funkcjami pełnionymi przez prof. Włodzimierza Sady na Uczelni.

Druga część opracowania, pod tytułem „Naukowiec”, obejmująca 33 pytania, dotyczy szeroko pojętej kariery naukowej bohatera. Odpowiedzi na te pytania nie stanowią jedynie suchej relacji faktów i dat, ale są pogłębioną refleksją nad własnym rozwojem naukowym i tym, co na ten rozwój miało istotny wpływ.

W trzeciej części, zatytułowanej „Człowiek”, prowadzący wywiad skłania rozmówcę do opowieści o jego społecznych korzeniach, rodzinie i tradycjach rodzinnych.

Przyjęty układ wywiadu prowadzi czytelnika wstecz od czasów współczesnych związanych z pełnioną przez prof. Włodzimierza Sady funkcją rektorską, poprzez okres rozwoju naukowego i nabywanych doświadczeń aż do krainy dzieciństwa, w której wzrastał młody Włodek i w której kształtowały się jego poglądy i postawy. Odwracając bieg tej narracji, można by pokusić się o zadanie pytania: jak to się stało i co sprawiło, że wywodzący się z Porąbki Uszewskiej chłopak zdobył gruntowne wykształcenie zawodowe i osiągnął szczyty akademickiej kariery?

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›