Poczet Rektorów Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Rolniczego

41,80

wyd. 1, 2018, 142 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-70-6

Potrzeba akademickiego kształcenia rolniczego została dostrzeżona w Krakowie już w XVIII wieku podczas reformy Akademii Krakowskiej dokonanej przez ks. Hugona Kołłątaja, patrona naszej Uczelni. Jednak dopiero w 2. połowie XIX wieku przybrała ona dojrzałe formy instytucjonalne w postaci Studium Rolniczego, w wieku XX przekształconego w Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którego wywodzi się nasza Uczelnia (…). Wyższa Szkoła Rolnicza w zakres swoich zadań miała wpisane prowadzenie badań w ścisłym związku z praktyką rolniczą, i misję tę, wysiłkiem wszystkich członków naszej Społeczności akademickiej, systematycznie wykonywała, podejmując nowe wyzwania wynikające ze zmieniających się potrzeb i oczekiwań społecznych. Rosło także znaczenie naszej Uczelni jako ważnego ośrodka nauk rolniczych, promieniującego na cały region swoimi osiągnięciami naukowymi i dobrymi kontaktami z praktyką. […]

W tym złożonym organizmie szkoły wyższej szczególne miejsce zajmowali rektorzy będący uosobieniem autorytetu i władzy akademickiej, którzy łącząc te dwa przymioty, mieli możliwość inspirowania różnych działań i kreowania nowych kierunków rozwoju. W liczącej 65 lat historii Uniwersytetu Rolniczego Społeczność akademicka Uczelni powierzała tę zaszczytną godność 11 osobom, które działając w różnych okresach i uwarunkowaniach historycznych, miały zawsze na uwadze dobro Uczelni i których działania odcisnęły swoje piętno na obecnej kondycji naszej Alma Mater. Wspomnieć należy, że działania Rektorów wspomagane były pracą całej rzeszy prorektorów, których nazwiska znalazły się również w tej publikacji.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›