Synergia metod badawczych w procesie projektowania krajobrazu wsi

98,00
wyd. 1, 2018, 256 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-68-3

Monografia przedstawia interdyscyplinarny zbiór metod możliwych do wykorzystania w trakcie studiów przedprojektowych oraz całego procesu projektowego opracowań dotyczących osadnictwa wiejskiego związanego z otaczającym je krajobrazem, metod badawczych pozwalających na optymalne rozpoznanie, ocenienie i określenie sposobu ochrony i adaptacji elementów dziedzictwa kulturowego, tak naturalnych, jak i kulturowych. Stworzony w ten sposób system zakłada równoczesne użycie różnych metod stosowanych w urbanistyce, architekturze, architekturze krajobrazu, historii sztuki, historii sztuki ogrodowej, geodezji, kartografii, fotogrametrii czy teledetekcji. Zakres merytoryczny uzupełniają metody związane z zagadnieniem szeroko pojętego środowiska i wartości przyrodniczych, które łączą się z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Publikacja przedstawia praktyczne zastosowanie wielu metod poprzez prezentację wyników badań przeprowadzonych w jednej przykładowej wsi Strzelce Wielkie. W procesie projektowania rewaloryzacji tej wsi wykorzystano metody badawcze z wielu wspomnianych wcześniej dyscyplin, a całość studiów i badań przedprojektowych oraz proces opracowań projektowych oparto na systemie „zasób – waloryzacja – wytyczne – projekt”. W ich ramach wykorzystano współczesne oraz historyczne materiały geodezyjne, jak również inne materiały archiwalne. Opracowanie wykonano na podstawie wielopłaszczyznowych badań, przy podziale terenu projektowanego na JARK, a te z kolei na mniejsze strefy projektowe. W opracowaniu prześledzono zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym opisywanej miejscowości od XIX wieku do stanu obecnego, poddając badaniom poszczególne elementy krajobrazu oraz związki kompozycyjne w obrębie wsi. Podstawą określenia tych zależności stała się analiza układu ruralistycznego z wyszczególnieniem najważniejszych budowli i elementów systemu zieleni.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›