Wyzwania gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krakowie na początku XXI wieku

39,50

wyd. 1, 2016, 280 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-30-0

Autorami prac publikowanych w niniejszej monografii są pracownicy naukowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiciele Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Prace te obejmują praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy leśnej i odnoszą się do wyzwań stojących przed współczesną gospodarką leśną oraz do dokonań praktyki w lasach górskich RDLP w Krakowie, wskazując konkretne rozwiązania różnych problemów. Najważniejsze zagadnienia w nich poruszane to: zarządzanie obszarami leśnymi zintegrowane z planowaniem społeczno-gospodarczym, gwarantujące zachowanie walorów lasu; bliski naturze kierunek hodowli lasu jako podstawowy sposób gospodarowania; wdrażanie rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej jako środka do zwiększenia produkcji drewna w zgodzie z postulatami zachowania sił wytwórczych przyrody; zachowanie i zwiększenie powierzchni lasów przerębowych ze względu na ochronne funkcje lasu; funkcje ochrony przyrody w zagospodarowanych lasach górskich; obiektywne metody diagnozy górskich siedlisk leśnych jako podstawa urządzania i hodowli lasów górskich; ochrona lasów górskich uwzględniająca ich różnorodność i potencjał biotyczny; zagrożenia dla lasów i gospodarki leśnej wynikające ze zmian wskutek zabudowy infrastrukturalnej; racjonalizacja zabiegów hodowlanych; poszukiwanie nowych rozwiązań w pozyskiwaniu i zrywce drewna oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w lasach górskich, a także doskonalenie metod urządzania lasów górskich.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›