Podstawy zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich

39,90

wyd. 1, 2017, 164 s. + 4 wklejki
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83- 64758-45-4

Prezentowana monografia przedstawia podstawy metodyczne opracowywania koncepcji zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich (ZROW). Celem niniejszego opracowania jest wskazanie i opis dokumentów programowych procedur administracyjnych, rodzajów prac, programów, koncepcji prowadzących do opracowania projektu ZROW.

W zakresie merytorycznych praca dotyczy zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wskazuje metody odnowy starszych struktur osadniczych.

W rozdziale drugim omówiono pojęcia, które mają istotny wpływ na pracę planistów, a także specjalistów z zakresu inżynierii kształtowania środowiska i geodetów urządzeniowo-rolnych. W rozdziale trzecim przypomniano, na czym polega programowanie prac na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Czwarty rozdział przeznaczono na opisanie zagadnień funduszy i programów unijnych. Najobszerniejszy rozdział piąty poświęcono na przedyskutowaniu metodyki tworzenia koncepcji ZROW.

Prezentowana monografia może też być wykorzystana w procesie dydaktycznym na takich kierunkach studiów, jak: geodezja i kartografia, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, kształtowanie i inżynieria środowiska.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›