Nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych. Cz. III. Podstawy selekcji drzew

12,90

wyd. 1, 1998, 110 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 83-86524-26-X

Podręcznik omawia zagadnienia ogólne dotyczące dziedziczenia cech, mechanizmy rządzące zmianami genetycznej struktury populacji, problematykę wewnątrzgatunkowej zmienności drzew leśnych, rolę doświadczeń proweniencyjnych i ich metodykę oraz teoretyczne podstawy selekcji drzew na cele kształtowania genetycznej struktury populacji. Zawiera również wiadomości o programach selekcji drzew leśnych i zachowania leśnych zasobów genowych w Polsce oraz o zastosowaniu markerów enzymatycznych, terpenowych i fenolowych do identyfikacji genotypów. Publikacja przeznaczona jest dla studentów leśnictwa.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›