Fort 45 Marszowiec w Zielonkach i jego otoczenie. Wpływ koncepcji zawartych w pracach konkursowych na potencjalne możliwości zagospodarowania fortu nr 45 w Zielonkach

64,00

wyd. 1, 2020, 202 s.
format A4, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-99-7

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie Międzynarodowego konkursu architektoniczno-krajobrazowego Drugie życie fortu. Prace konkursowe są odpowiedzią na próbę zagospodarowania przestrzeni wokół fortu nr 45 w Zielonkach. Są także próbą połączenia propozycji sposobu użytkowania fortu z nową propozycją kreacji centrum wsi. Przedstawione prace uczestników konkursu są wyrazem ich osiągnięć naukowych i twórczych, a sama monografia stanowi formę ich upowszechnienia.

Monografia zawiera także informacje na temat uwarunkowań przestrzennych i geograficznych gminy Zielonki oraz szczegółowy opis idei konkursu, jego przebiegu i wyników. Ważnym elementem monografii jest również podsumowanie, zawierające zestawienie wniosków na podstawie historii obiektu i zaproponowanych przez uczestników konkursu prac.

Monografia przedstawia różne możliwości adaptacji bardzo „wrażliwego krajobrazowo” miejsca, jakim jest zarówno zabytkowy obiekt militarny, jak i jego otoczenie. Podejście zespołów projektowych było bardzo zróżnicowane, różne były także opinie poszczególnych członków jury na temat poszczególnych prac. Rozstrzygnięcie finalne konkursu to efekt wielogodzinnych debat. Przedstawienie go w syntetycznej formie również stanowi istotę niniejszej monografii.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›