Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim

80,00

wyd. 1, 2015, 610 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-15-7

Monografia zawiera wyniki badań prowadzonych przez pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dotyczących rozpadu i zamierania drzewostanów świerkowych, a także prób rewitalizacji zdegradowanych siedlisk świerczyn górskich Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Obejmuje też zalecenia i wytyczne dla praktyki leśnej pomocne w opóźnianiu tego zjawiska. Ich wdrożenie pozwoli zyskać czas na przebudowę drzewostanów, znaleźć sposoby sanacji tych siedlisk i osiągnąć w przyszłości równowagę w ekosystemach leśnych. Publikacja składa się z sześciu części, w których omówiono: historię lasów, warunki środowiskowe, zagrożenie i zamieranie świerczyn, rewitalizację środowiska, uwarunkowania hodowlane i przebudowę świerczyn oraz praktyczne aspekty gospodarowania lasami Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›