Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej

25,00
wyd. 1, 2021, 288 s.
dostępny w formie elektronicznej, karta usb
ISBN 978-83-66602-17-5


Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku rolnictwo i biogospodarka zdobywających wiedzę i  umiejętności w zakresie przedmiotu chemia rolna, podstawy żywienia roślin. Stanowi przewodnik do zajęć laboratoryjnych, obliczeniowych i  terenowych. Zawiera zestaw metod sprawdzonej laboratoryjnej analizy materiału glebowego, roślinnego i nawozowego. Pozwala na zdobycie umiejętności wykonania analiz chemicznych, szacowanie wielkości popełnianych błędów oraz poznanie właściwości gleby, roślin oraz nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych. Umożliwia także zdobycie wiedzy z zakresu diagnostyki roślin, stanu odżywienia roślin i  sporządzania bilansu podstawowych składników pokarmowych w  gospodarstwie.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›