Autorskie metody kształtowania przestrzeni i krajobrazu

65,00
wyd. 1, 2023, 150 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-74-8

Poszukiwanie sposobów i metod optymalnego wykorzystania przestrzeni, uwzględniającego potrzeby środowiska, jest z punktu widzenia potrzeb człowieka niezbędne dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią. Jest to dążenie do doskonalenia układów przestrzennych, uwarunkowane zmieniającymi się potrzebami ludzi, ich wiedzą oraz świadomością społeczną i ekologiczną. W procesie tym szczególną rolę odgrywają informacje przestrzenne, bowiem posiadanie odpowiednich informacji pomaga w podejmowaniu różnorodnych decyzji.

Monografia prezentuje praktyczne zastosowania zmodyfikowanej metody wielowartościowej w procesach planowania obszarów zurbanizowanych. W pracy opisane i scharakteryzowane zostały różnorodne przykłady opracowań, które mogą stanowić źródło informacji w ramach przyjętej w opracowaniu metody badawczej. Szczególny nacisk położono na możliwość wykorzystania różnych materiałów kartograficznych, geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, rejestru gruntów i nieruchomości, a także wyników badania opinii publicznej i rezultatów paneli dyskusyjnych. Przeprowadzona analiza miała na celu określenie możliwości przestrzennych miasta w kontekście przyjętych cech i uwarunkowań, a także ewentualnych przekształceń zbiorów danych i ich wzajemnych relacji. Efektem tych badań jest identyfikacja obszarów predysponowanych do pełnienia różnorodnych funkcji przestrzennych, takich jak rolnictwo, przemysł, mieszkalnictwo czy turystyka. Zastosowana zmodyfikowana przez Autorów metoda wielowartościowa pozwoliła również na wskazanie obszarów, na których występują konflikty przestrzenne wynikające z nakładania się różnych uwarunkowań.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›