Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro

8,50

wyd. 1, 2008, 84 + 4 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-60633-17-5

Książka przeznaczona głównie dla studentów agrobiologii, stanowi pomoc do ćwiczeń kształtujących umiejętności potrzebne w prowadzeniu kultury roślinnej do różnych zastosowań. W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyposażenie laboratorium, pożywki i regulatory wzrostu i rozwoju roślin używane w kulturach in vitro oraz czynności związane z zakładaniem i prowadzeniem kultury kalusowej, kultury zawiesiny komórkowej, kultur merystemów, pąków wierzchołkowych i bocznych, organów roślinnych, zarodków, pylników, mikrospor i protoplastów, a także z pasażowaniem kultury i przenoszeniem roślin do podłoża i warunków ex vitro. Każdy rozdział zawiera również krótkie wprowadzenie teoretyczne, wykaz niezbędnych materiałów, aparatury i sprzętu laboratoryjnego oraz wskazówkę, jakie wiadomości z innych przedmiotów będą przydatne do wykonania ćwiczenia.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›