Systematyka i waloryzacja rolnicza gleb. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa

28,00

wyd. 1, 2018, 112 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-75-1

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków przyrodniczych uczelni profilowanych (rolniczych, rolniczo-technicznych, przyrodniczych i innych), wyższych uczelni zawodowych oraz osób przygotowujących się do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zawiera materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń z zakresu systematyki i waloryzacji rolniczej gleb. Przedstawiono w nim skrócona wersję obowiązującej obecnie Systematyki gleb Polski, podstawy klasyfikacji bonitacyjnej gruntów opracowane na podstawie Urzędowej tabeli klas gruntów, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r., kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu kompleksów przydatności rolniczej gleb oraz uproszczony sposób opisu gleb w terenie (stosowany w trakcie ćwiczeń terenowych).

Intencją autorów skryptu było takie jego przygotowanie, aby korzystający z niego studenci byli w stanie określić prawidłowo rząd, typ, klasę bonitacyjną i kompleks przydatności rolniczej opisywanej gleby.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›