Zastosowanie metody analogii w poszukiwaniu wspólnych obszarów poznania w biologii i ekonomii

65,00
wyd. 1, 2021, 216 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-53-3


Wśród metod poznawania świata czy przyrody, w tym człowieka, jego aktywności gospodarczej, jego wyborów oraz relacji społecznych i rozumienia świata analogia zajmuje bardzo ważne, a mimo to, wydaje się, że niedoceniane miejsce. Jej znaczenie bywa lekceważone przez jej oczywistość, prostotę (jednakże raczej pozorną), powszechność występowania, nawet codzienność jej stosowania. Często jest uznawana za dość prosty sposób poznawania roli otaczającego nas świata, przemian, procesów czy istoty różnych przedmiotów, ich przeznaczenia i znaczenia, a także przydatności i zastosowania. Jednak analogia jest nadal jednym z najbardziej nurtujących, a nawet zagadkowych sposobów poznawania czy rozumowania człowieka.

Celem niniejszej monografii jest poszukiwanie wspólnych pól do analizy i obszarów odniesienia dla nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii i nauk ekonomicznych w aspekcie zastosowania analogii jako metody odnajdywania i opisu podobieństw, zarówno tych dużych, prostych, a nawet jednoznacznych, jak też i bardziej ukrytych, mniej intuicyjnych. Te wspólne pola poznania analizowano, stosując podejście heurystyczne, w tym porównawcze, analizę przyczynowo-skutkową, w tym odszukiwanie symetrii poznawczej, a nawet symetryzmu interdyscyplinarnego pomiędzy biologią a ekonomią.

Opracowanie ma w całości charakter przeglądowy i oparte jest na bardzo obszernej literaturze przedmiotu, zarówno współczesnej, jak też i starszej, niekiedy nawet już po części zapomnianej. Analogię potraktowano jako pretekst, przesłankę, a nawet prowokację do poszukiwania podobieństw interdyscyplinarnych i odnajdowania tego, co zbliża ekonomię do nauk przyrodniczych. Starano się także wskazać, co łączyło te nauki w przeszłości, chociażby już w starożytności, później w tworzącej się ekonomii klasycznej i w trakcie trwania tzw. rewolucji naukowej. Nie rozstrzygnięto jednoznacznie, kto kogo inspirował i tworzył nowe pola do poznania i kreowania teorii naukowych. Starano się wskazać, że w wielu aspektach badacze postrzegali podobnie otaczający świat, w tym zachodzące w nim przemiany. Także współcześnie w wielu naukach można odnajdować pola wspólne, chociażby po to, aby móc wykorzystywać je do rozwijania lub poszerzania nowych obszarów poznania naukowego.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›