Nowoczesne technologie i inżynieria

58,00

wyd. 1, 2020, 464 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-66602-04-5

Niniejsza monografia, to pierwsze wydanie drukiem referatów naukowych, prezentowanych przez pracowników nowej Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej, publikacje naukowe, towarzyszące organizowanym szkoleniom, konferencjom i seminariom naukowym. Treść monografii obejmuje aktualne problemy naukowe, badawcze i badawczo-rozwojowe, które są podejmowane w jednostce, i zawiera wyniki niektórych zrealizowanych lub realizowanych grantów oraz badań własnych i zamawianych.
Autorzy mają nadzieję, że artykuły opublikowane w monografii znajdą zainteresowanie czytelników, pobudzą do twórczych i owocnych dyskusji, a treści w nich zawarte będą służyły pogłębianiu wiedzy z zakresu użytkowania lasu, inżynierii i techniki leśnej.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›