Początki cyfrowego dziedzictwa

38,00
wyd. 1, 2021, 130 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-13-7

Celem monografii jest analiza materiałów źródłowych dotyczących historii komputeryzacji polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem lat 80. XX wieku. W pracy przedstawiono relacje zachodzące pomiędzy krajami Zachodu oraz krajami „zza żelaznej kurtyny” w kontekście rozwoju technologicznego, przepływu nowych technologii, konkurencji rynkowej i innowacyjności.

W niniejszej publikacji przedstawiono archaiczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także zarysowano kontekst społeczno-gospodarczy towarzyszący ich projektowaniu i funkcjonowaniu na rynku. Przybliżono wybrane wydarzenia, często w literaturze przedmiotu opisywane jako „pierwsze”, „bez precedensu” lub „niepowtarzalne”, które w sposób znaczący odcisnęły swoje piętno na  kartach historii komputeryzacji. Szczególną uwagę poświęcono wybranym zagadnieniom rozwoju komputerów i prasy komputerowej w Polsce lat 80. XX wieku, kraju pełnym pasjonatów, którzy zza żelaznej kurtyny dzięki swej determinacji przechwytywali światowe nowinki technologiczne. Opis osiągnięć polskiej myśli komputerowej, polskiego sprzętu i prasy komputerowej z lat 80. bywa miejscami beztroski, pełen ciekawości i tęsknoty za przeszłością, co w dużej mierze wynika z faktu, że został dokonany z perspektywy nowego pokolenia, które z racji wieku nie miało szansy uczestniczyć w tamtych wydarzeniach. Coraz bardziej odległe czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wciąż budzą ogromną ciekawość i dostarczają kolejnych, nowych inspiracji, m.in. w zakresie badań nad dziedzictwem cyfrowym.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›