Czasopisma


Acta Scientiarum Polonorum (Acta Sci. Pol.)


Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest wydawcą jednej z kilkunastu serii − Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska). Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim. Są to prace przeglądowe oraz doświadczalne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Czasopismo ukazuje się także w wersji elektronicznej.


Strona internetowa czasopisma: http://acta.urk.edu.pl/plGeomatics, Landmanagement and Landscape (GLL)Czasopismo naukowe założone w 2012 roku na mocy decyzji władz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ma na celu prezentację i wymianę myśli naukowej w zakresie szeroko pojętego planowania, kształtowania i ochrony środowiska i krajobrazów, nowoczesnych technik geoinformatycznych, geodezji oraz urządzania obszarów wiejskich i zarządzania nieruchomościami. Zeszyty zawierają wyłącznie anglojęzyczne recenzowane oryginalne artykuły naukowe. Czasopismo ukazuje się także w wersji elektronicznej.Strona internetowa czasopisma: https://gll.urk.edu.pl/

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings (PDGR – PSAH)


Czasopismo naukowe założone w 2012 roku przez Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych działające na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Poświęcone jest problematyce drobnych gospodarstw – ich roli i funkcjonowaniu w zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-społecznych i ekonomicznych oraz perspektywom rozwoju. Zeszyty zawierają recenzowane oryginalne artykuły naukowe w języku polskim i angielskim autorstwa zaproszonych do współpracy specjalistów z tej dziedziny. Czasopismo ukazuje się także w wersji elektronicznej.


Strona internetowa czasopisma: https://pdgr.urk.edu.pl/

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›