Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu

31,50

wyd. 1, 2004, 195 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 83-907553-8-6

W książce omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące nowoczesnej regulacji w urządzaniu lasu: problematykę utrzymania trwałości lasu, sposoby zagospodarowania lasu, modele stanu i rozwoju gospodarstw leśnych, procesy rozwoju lasu, prognozowanie i programowanie zasobów drzewnych, sporządzanie planów cięć i hodowli lasu. Nakreślono także zarys historii rozwoju i scharakteryzowano cel i przedmiot urządzania lasu. Przedstawiony w publikacji spójny system metod regulowania zasobów drzewnych, dostosowanych do samoregulacyjnej zdolności gospodarstw leśnych różnego typu, tworzący podstawy przewidywania i kształtowania przyszłości zmieniającego się lasu, powstał w Katedrze Urządzania Lasu Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›