Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami. Zeszyt do ćwiczeń

9,45

wyd. 2, 2011, 176 s.
format B5, miękka oprawa
ISBN 83-86524-55-7

Zeszyt ćwiczeń stanowi cenną pomoc w opanowaniu szczegółowej wiedzy dotyczącej systematyki, budowy, rozwoju i stopnia szkodliwości ważniejszych gatunków agrofagów. Prawidłowe rozpoznanie szkodników jest podstawą ich monitoringu, niezbędnego do podjęcia decyzji o ochronie roślin uprawnych. Znajomość biologii agrofagów, a także progów szkodliwości ekonomicznej pozwala na ustalenie terminarzy ochrony plantacji w systemie metod integrowanych. Dzięki ćwiczeniom zamieszczonym w tym zeszycie, odnoszącym się do cyklu rozwojowego, szczegółów biologii, stopnia szkodliwości i zwalczania szkodników różnymi metodami (biologiczną, chemiczną, agrotechniczną, fizyczną i mechaniczną), studenci mogą w praktyce sprawdzić stopień swojej znajomości tych zagadnień.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›