Osadzenie i bliskość relacji gospodarstw rolnych

60,00

wyd. 1, 2022, 154 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-52-6


Osadzenie w rozumieniu nauk społecznych to współzależność i ograniczenie działalności. Z kolei bliskość relacji zakorzenionych określić można jako intensywne i rozległe wymiany dostosowane do zasobów stron relacji.

Zagadnienie osadzenia w rolnictwie stanowi interesujący nowy kontekst badawczy, dotąd podejmowany przy okazji analiz kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, współpracy i przedsiębiorczości. Współczesne badania oferują bogate i przekonujące dowody na znaczenie osadzenia dla przedsiębiorców. Badacze wykazali, że przedsiębiorca może czerpać korzyści z pozycji w strukturach społecznych, uzyskując dostęp do specyficznych informacji, a także dostęp do zasobów na korzystnych warunkach. Podobnie wykazano, że przedsiębiorczość wpływa na ocenę „osadzenia”. Zjawisko osadzenia nabiera znaczenia też ze względu na rozwój sieci społecznościowych przedsiębiorców.

Celem niniejszej monografii było poznanie relacji między gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta hodowlane ras zachowawczych (GUZHRZ) a instytucjami, które służyły tworzeniu osadzenia i bliskości między stronami (gospodarstwami i instytucjami). W pracy oceniono dwa zagadnienia: osadzenie i bliskość relacji GUZHRZ (cel główny empiryczny). Z uwagi na wielowymiarowość obydwu zagadnień dokonano wyboru specyficznych podmiotów i branży reprezentowanych. Celami szczegółowymi badań było określenie czynników najsilniej wpływających na poziomy osadzenia; ustalenie wpływu osadzenia na efekty ekonomiczne gospodarstw GUZHRZ; określenie poziomu osadzenia relacji gospodarstw GUZHRZ z instytucjami; określenie poziomu osadzenia relacji według branż, położenia geograficznego i powierzchni gospodarstw.

Niniejsza praca oprócz rozpoznania zmiennych wpływających na osadzenie umożliwiła odpowiedzi na pytania:

1. Jakie argumenty teoretyczne przemawiają za tworzeniem relacji w  sieci współpracy przez podmioty rynkowe (instytucje), dostarczając pozytywnych efektów w branżach rolniczych?

2. Jakie rodzaje bliskości podmiotów rynkowych występują w polskim rolnictwie? Czy klasyfikacje bliskości branż pozarolniczych znajdują potwierdzenie w rolnictwie?

3. Jakie korzyści osiągają podmioty osadzone w badanych relacjach międzyorganizacyjnych?

4. Jak badane relacje są osadzone i jakie są ich ekonomiczne perspektywy rozwoju?Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›