Bioasekuracja w ochronie stad świń przed chorobami zakaźnymi

35,00
wyd. 1, 2022, 103 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-57-1

Bioasekuracja (dawniej zabezpieczenie przeciwzootyczne) obiektów hodowlanych, w których utrzymywane są świnie polega na podejmowaniu wielu przedsięwzięć natury organizacyjnej w celu uniemożliwienia przedostania się na teren fermy niepożądanych zakaźnych czynników chorobotwórczych, a następnie ich rozprzestrzeniania się w populacji zwierząt. Nadrzędnym celem bioasekuracji jest z jednej strony ochrona stada przed groźnymi zarazkami chorobotwórczymi, z drugiej zaś ograniczanie negatywnego wpływu patogenów o charakterze endemicznym i/lub ubikwitarnym na zdrowotność świń, a w konsekwencji na ich produkcyjność. Wszelkie procedury i czynności realizowane w ramach szeroko pojętej bioasekuracji powinny być ukierunkowane na minimalizowanie ryzyka, które potencjalnie zwiększa zagrożenie zawleczenia zakażenia na teren gospodarstwa, a następnie do stada świń. Należy pamiętać, że nie jest konieczne ani możliwe, aby każda ferma/gospodarstwo miały wdrożone takie same procedury epizootyczne. Wynika to z tego, że czynniki ryzyka zwykle są dość specyficzne dla poszczególnych ferm, a co za tym idzie, zaplanowanie ich ochrony pod względem bioasekuracji powinno odpowiadać rzeczywistym potrzebom tego konkretnego obiektu. Optymalne jest, gdy procedury bioasekuracji są opracowywane przez lekarzy weterynarii sprawujących nadzór lekarsko-weterynaryjny nad stadem oraz znających specyfikę lokalnych czynników ryzyka. Wiedza na temat funkcjonowania obiektu, jak również kwalifikacji oraz odpowiedzialności zatrudnionych w chlewni ludzi jest nie do przecenienia przy ustalaniu zasad bioasekuracji.

Celem monografii jest przedstawienie zasad bioasekuracji, jako ważnych elementów ochrony stad świń przed chorobami zakaźnymi i zaraźliwymi, a tym samym utrzymanie statusu zdrowotnego stada, a w ślad za tym uzyskiwanie wysokich wyników produkcyjnych. Niniejsze opracowanie kierowane jest do różnych grup zawodowych włączonych w złożony proces produkcji trzody chlewnej, w tym lekarzy weterynarii, producentów, hodowców oraz pracowników zajmujących się obsługą ferm i ma na celu podniesienie ich świadomości z zakresu bioasekuracji w ochronie zdrowia stad świń. Opracowanie to może również zainteresować studentów weterynarii oraz kierunków związanych z szeroko pojętą hodowlą zwierząt.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›