Pieniny przyroda i człowiek

Praca archiwalna
wyd. 1, 2021, 231
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-26-7

Monografia w całości poświęcona jest reliktowej sośnie rosnącej na szczycie Sokolicy, a właściwie jednej gałęzi, która uległa złamaniu na skutek nieszczęśliwego zdarzenia we wrześniu 2018 roku.

Na treść tomu składają się prace wprowadzające o charakterze ogólnym, ukazujące warunki życia sosny i jej znaczenie w zbiorowiskach roślinnych Pienin oraz prace szczegółowe odkrywające "mikrokosmos" słynnej sosny.

Znaczną część Monografii wypełniają treści poświęcone zbadaniu struktury wewnętrznej złamanego pędu. Ciekawym uzupełnieniem jest literacki test poświęcony wartościom estetycznym i symbolicznym sosny z Sokolicy. Tom zamyka opracowanie opisujące działania z zakresu czynnej ochrony sosny zwyczajnej oraz reliktowych lasków sosnowych w Pieninach przed i po utworzeniu parku narodowego.

Monografię urozmaicają liczne fotografie dokumentując wyniki prac badawczych ale także zdjęcia archiwalne i współczesne ukazujące reliktowe sosny w środowisku przyrodniczym Pienin.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›