Podstawy rachunkowości

Praca archiwalna

wyd. 1, 2005, 133 s.
format A4, oprawa miękka
ISBN 83-86524-97-9

Książka pomaga opanować podstawy rachunkowości na cele takich zastosowań praktycznych jak m.in. sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat będących zasadniczymi częściami sprawozdania finansowego. Materiał wyłożono w usystematyzowany sposób, poczynając od zdefiniowania najważniejszych pojęć z zakresu klasyfikacji majątku jednostki gospodarczej, poprzez omówienie zasad ujmowania stanu majątkowego w bilansie oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych, a kończąc na opisaniu sposobów uszczegółowiania ewidencji i dostosowywania planu kont do potrzeb jednostki. Zwrócono uwagę na problematykę przychodów i kosztów ich uzyskania w różnego rodzaju działalności gospodarczej generującej końcowy wynik finansowy. Poszczególne zagadnienia zilustrowano przykładami. Zamieszczono także zadania do samodzielnego wykonania.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›