O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zajmuje się publikacją monografii naukowych z następujących dziedzin: ekonomia, hodowla i biologia zwierząt, inżynieria środowiska i geodezja, leśnictwo, ogrodnictwo i biotechnologia, rolnictwo, technologia żywności, weterynaria, a także podręczników przeznaczonych dla studentów uczelni przyrodniczych i rolniczych, materiałów konferencyjnych i książek okolicznościowych. Jest wydawcą dwóch serii monograficznych (Problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Pieniny – przyroda i człowiek) oraz czasopism („Acta Scientiarum Polonorum” seria Formatio Circumiectus, „Acta Silvestria”, „Geomatics, Landmanagement and Landscape”). Znajduje się na ministerialnej liście wydawców monografii punktowanych. Współpracuje też z instytucjami zewnętrznymi. Od kilku lat uczestniczy jako wystawca w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.


Aktualności

TRACER Transition in Coal Intensive Regions 25 listopada 2022

Ukazała się monografia „Wybrane aspekty transformacji regionów węglowych w Europie” pod redakcją naukową Marcina Pietrzykowskiego, Marcina Chodaka, Justyny Likus-Cieślik, Marka Pająka, Bartłomieja Wosia będąca efektem projektu TRACER Transition in Coal Intensive Regions. Monografię można pobrać ze strony projektu: https://tracer-h2020.eu/wp-content/uploads/2022/11/Wybrane-aspekty-transformacji-e-book.pdf


Web of Science: Book Citation Index 25 listopada 2022

Wydawnictwo URK zawarło porozumienie o współpracy z Book Citation Index należącym do prestiżowej bazy Web of Science. W ramach porozumienia monografie wydawane przez Wydawnictwo URK, po pozytywnej ocenie przez ekspertów z WoS, będą indeksowane w tej bazie.
Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›