Rachunkowość od podstaw

Praca archiwalna

wyd. 3 popr. i uaktual., 2009, 170 s.
format A4, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-22-9

Poprawione i uaktualnione wydanie skryptu może służyć studentom jako pomoc w opanowaniu podstaw różnych typów rachunkowości pod kątem ich wykorzystania w praktyce. Na podstawie przykładów omówiono w podręczniku podstawowe zagadnienia rachunkowości. W pierwszej kolejności zdefiniowano podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jednostką gospodarczą, głównie problematykę przychodów i kosztów ich uzyskania w różnych działaniach gospodarczych oraz zamieszczono zadania przeznaczone do samodzielnej pracy studentów. Wiadomości zawarte w skrypcie pomogą studiującym zdobyć umiejętność sporządzania zasadniczych części sprawozdania finansowego – bilansu oraz rachunku kosztów i strat.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›