Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością

Praca archiwalna

wyd. 1, 2012, 398 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-62-5

Opracowanie stanowi zbiór materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla słuchaczy Studiów Podyplomowych "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności", prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praca zawiera obszerne streszczenia wykładów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie oraz zaproszonych specjalistów z innych instytucji. Tematyka dotyczy trzech głównych zagadnień: zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, podstawowych elementów nauki o żywności, ekonomicznych aspektów produkcji żywności.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›