Obliczenia chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii

17,80

wyd. 1, 2015, 223 s.

format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-12-6

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków przyrodniczych inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie głównych tematów, których znajomość jest konieczna do poprawnego pisania równań reakcji chemicznych oraz do wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych, niezbędnych studentom na różnych zajęciach w czasie studiów, jak też w ich przyszłej pracy zawodowej.

Poszczególne rozdziały poprzedzono krótkimi wstępami teoretycznymi, które pozwalają zrozumieć istotę opisywanych procesów oraz stosowanych definicji, praw i zależności. Podano reguły wykonywania obliczeń chemicznych i sposoby opracowania wyników pomiarów doświadczalnych, w tym również wyników ilościowej analizy chemicznej. Ważne pojęcia i prawa chemiczne szczegółowo objaśniono na przykładzie wielu zadań uwzględniających typowe problemy obliczeniowe oraz ich aspekty praktyczne.

Część wprowadzającą do poszczególnych rozdziałów skryptu opracowano w zakresie wymaganym na ćwiczeniach praktycznych, a szersze omówienie poszczególnych tematów odbywa się na wykładach z chemii nieorganicznej, a także jest dostępne w proponowanych propozycjach literaturowych.

Autorzy mają nadzieję, że skrypt przybliży studentom zagadnienia związane z poznawaniem i stosowaniem chemii ogólnej i nieorganicznej, pomoże w przygotowaniu i wykonaniu ćwiczeń, a tym samym będzie stanowił ważną pomoc przy zaliczaniu przez studentów obowiązkowych przedmiotów związanych z tematyką chemiczną.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›