Methods in food science and technology. Part 1

Praca archiwalna
wyd. 1, 2022, 304 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-61-8

Monografia wydana w języku angielskim zawiera opis nowoczesnych metod analitycznych mających zastosowanie w naukach związanych z żywnością oraz żywieniem człowieka. Będzie ona przydatna zarówno dla nauczycieli, jak i studentów oraz doktorantów. Każdy z rozdziałów poświęcony został innym metodom lub grupom metod i technik służących do analizy żywności pod względem składu chemicznego, właściwości fizycznych, cech sensorycznych, jakości, stabilności i bezpieczeństwa. Poruszone zostały w nich m.in. zagadnienia chromatografii jonowej i gazowej, wysokosprawnej chromatografii wykluczenia, spektroskopii dichroizmu kołowego, spektrofluorymetrii, cytometrii przepływowej, narzędzi do pomiarów właściwości fizycznych, instrumentalnej analizy barwy, zastosowania ultradźwięków, a także indeksu glikemicznego i identyfikacji patogenów. Publikacja przedstawia terminologię naukową w sposób przystępny również dla czytelników niebędących specjalistami w omawianej dziedzinie.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›