Potencjał ekonomiczny gospodarstw rodzinnych z chowem zwierząt ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rolnictwa

Praca archiwalna

wyd. 1, 2019, 162 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-88-1

Niniejsza monografia naukowa wpisuje się w próbę określenia potencjału ekonomicznego gospodarstw rodzinnych z chowem zwierząt gospodarskich ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rolnictwa. W celu pełniejszej kompleksowej oceny podjętych problemów badawczych przedstawiono rolę i znaczenie gospodarstw rodzinnych prowadzących chów zwierząt ras zachowawczych.

Głównym celem realizacji zadania badawczego było określenie potencjału produkcyjno-ekonomicznego gospodarstw rodzinnych utrzymujących rasy zachowawcze z uwzględnieniem stopnia zrównoważenia ekonomicznego, przyrodniczego i społecznego.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›