Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i analitycznej

Praca archiwalna

wyd. 2 poprawione i uzupełnione, 2017, 194 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-54-6

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Jego celem jest pomoc studentom w przygotowywaniu się do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej oraz ułatwienie im pracy w laboratorium i zaliczenia ćwiczeń. W obecnym wydaniu zaprezentowano nowe wiadomości dotyczące klasyfikowania niebezpiecznych substancji chemicznych oraz aktualnie używane etykietki znajdujące się na opakowaniach odczynników laboratoryjnych zawierające informacje o ich szkodliwości i o środkach ostrożności zalecanych przy ich stosowaniu, a także uwagi o postępowaniu z różnorodnymi odpadami chemicznymi. Uzupełniono również opisy niektórych ćwiczeń, a instrukcje ich wykonania dostosowano do obecnych wymagań programowych przedmiotu oraz wyposażenia laboratorium i rzeczywistego przebiegu zajęć. Ponadto podano sposób opracowania wyników i ich przedstawienia w postaci sprawozdania z ćwiczeń.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›