Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej

Praca archiwalna

wyd. 4 popr., 2007, 162 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-05-2

Wybór ćwiczeń obejmujących szeroki zakres metod analitycznych: metody wagowe, miareczkowe, kolorymetryczne, potencjometryczne, fotometrii płomieniowej i absorpcji atomowej, w zastosowaniu do analizy gleby, roślin, nawozów organicznych i mineralnych oraz do ustalania dawek nawozów. Opis przebiegu każdego ćwiczenia poprzedzono zwięzłym wprowadzeniem teoretycznym, omówieniem zasady, na jakiej opiera się dana metoda, oraz prezentacją sposobu wykonania oznaczenia, a uzupełniono wykazem potrzebnych odczynników, szkła i sprzętu laboratoryjnego.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›