Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monografia 2008

Praca archiwalna
t. 1-2, wyd. 1, 2008, t. 1 394 s., t. 2 364 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-19-9

Dwutomowa obszerna monografia prezentuje prace doktorantów z uczelni rolniczych i technicznych z całej Polski, uczestniczących w dorocznej konferencji organizowanej przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zawiera dziewięćdziesiąt pięć publikacji z dziedziny agroinżynierii, biologii i hodowli zwierząt, genetyki i biotechnologii, leśnictwa, nauk ekonomicznych, ochrony i inżynierii środowiska, ogrodnictwa, rolnictwa i technologii żywności, pogrupowanych tematycznie.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›