Zjazd Katedr Jednoimiennych oraz konferencja naukowa „Zrównoważone technologie produkcji roślinnej – człowiek i środowisko”

Praca archiwalna
wyd. 1, 2016, 188 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-36-2

W dniach 12–14 czerwca 2016 r. na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ – CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO pod honorowym patronatem JM Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady. W czasie obrad zaprezentowano 17 referatów i doniesień ustnych oraz 20 posterów. Celem konferencji, oprócz spotkania i wymiany doświadczeń pracowników katedr związanych z produkcją roślinną – szczegółową uprawą roślin, było przedstawienie innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań technologicznych promujących jakość i cechy prozdrowotne żywności, ich oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi i zwierząt, wpływu abiotycznych i biotycznych czynników środowiska na zmiany w technologii uprawy i dobór odmian, optymalizacji wykorzystania zasobów wodnych w rolnictwie z uwzględnieniem postępu biologicznego oraz uwzględnieniem elementów fizjologii plonowania i modelowania wzrostu i rozwoju roślin, prezentacji badań prowadzonych przez ośrodki naukowe (krajowe i zagraniczne) oraz przedsięwzięć organizacyjnych wspomagających działalność w zakresie transferu wiedzy z ośrodków naukowych do praktyki rolniczej i dydaktyki szkoły wyższej.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›