Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko – rozwój – innowacyjność). Jubileusz pracy naukowej Prof. zw. dr. hab. inż. Janusza Andrzeja Miczyńskiego

Praca archiwalna
wyd. 1, 2015, 166 s.
format B5, oprawa miękka

Niniejsza publikacja stanowi pokłosie XXXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Agrometeorologów i Klimatologów, które odbyło się 14–16 września 2015 r. w Uniwersytecie Rolniczym.

Zjazd jest hołdem dla Mistrza – Jubilata prof. zw. dr. hab. inż. Janusza Miczyńskiego, organizatora kierunku Ochrona Powierza nie tylko na Wydziale, ale i Uczelni, do niedawna kierownika Katedry Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza Uniwersytetu Rolniczego, w 45 rocznicę Jego pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Na konferencji zostały omówione takie zagadnienia jak: zanieczyszczenie atmosfery, tradycyjne problemy klimatologii, współczesne zmiany klimatu, meteorologia stosowana, w tym agrometeorologia i klimatologia leśna, klimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki czy problemy ekologiczno- klimatyczne. Streszczenia doniesień, bez względu na formę prezentacji na Zjeździe, zostały zamieszczone w porządku alfabetycznym.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›