Wkład krakowskiego środowiska akademickiego w rozwój studiów rolniczych w Polsce. 125 lat kształcenia rolniczego w Krakowie

36,00
wyd. 1, 2016, 154 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-41-6

Niniejsza publikacja stanowi pokłosie konferencji jubileuszowej „125 lat studiów rolniczych w Krakowie”, która odbyła się 23 października 2015 r. w Uniwersytecie Rolniczym.W pierwszej części monografii, po słowie wstępnym JM Rektora UR prof. dr. hab. Włodzimierza Sady, zamieszczono dwa wystąpienia otwierające konferencję: JM Rektora UJ prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka i JM Rektora UR prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady. Druga część obejmuje referaty. Uzupełnieniem tej części są dwa koreferaty będące istotnym dopełnieniem tematyki konferencji. W kolejnej części zamieszczono fotografie z wystawy okolicznościowej „Dzieje studiów rolniczych w Krakowie”. Cześć czwarta monografii dotyczy samej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej UR poświęconej pamięci prof. dr. hab. Piotra Józefa Brzezińskiego. Dopełnieniem publikacji, jako część piąta, są materiały fotograficzne z reprodukcjami oraz opisem lokalizacji wszystkich epitafiów znajdujących się w budynkach UR. W szóstej części natomiast zamieszczono wykaz osób związanych ze współczesnym Uniwersytetem Rolniczym, uhonorowanych najwyższą godnością akademicką, tj. tytułem doctora honoris causa
Intencją pomysłodawców i organizatorów prezentowanego tu wydania było, aby niniejsza publikacja postrzegana była nie tylko w wymiarze materialnej dokumentacji konferencji jubileuszowej, lecz by stała się, co zaznaczył w swoim słowie wstępnym JM Rektor UR, „symbolicznym, nacechowanym troską i satysfakcją, pytaniem o poziom naszego zaangażowania w twórczy rozwój i upowszechnienie wiedzy rolniczej, mającej efektywnie służyć przyszłym pokoleniom”.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›