Teraźniejszość i przyszłość badań naukowych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

36,70

wyd. 1, 2019, 278 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-85-0

W niniejszej publikacji dokonano przeglądu realizowanych na Wydziale Leśnym UR badań naukowych i perspektyw rozwoju. Przegląd ten obejmuje okres do końca sierpnia 2019 roku, a więc czas funkcjonowania w ramach Wydziału instytutów i zakładów.
Zwrócono też szczególną uwagę na przemiany jakie dokonały się na Wydziale Leśnym, m.in. na wprowadzenie reformy programu studiów, wydzielając cztery specjalności na studiach magisterskich. Zgodnie z zamysłem reformy specjalności te odpowiadają współczesnemu rozwojowi nauki i technologii w leśnictwie oraz zapotrzebowaniu na rynku pracy. Na uwagę zasługuje również to, iż jeszcze ściślej połączono studia magisterskie z prowadzonymi badaniami naukowymi.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›