Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz. Jubileusz pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Praca archiwalna

wyd. 1, 2014, 70 + 2 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-93-9

Książka podsumowuje dorobek prof. dr. hab. inż. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza w 60-lecie jego pracy naukowej. Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych Profesora jest fizjologia i patologia układu rozrodczego ogiera. Zasłużył się on również na polu polsko-ukraińskiego dialogu międzykulturowego.

Książka prezentuje m.in. Curriculum vitae Jubilata, jego dokonania w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, wykaz publikacji jego autorstwa bądź współautorstwa, w tym prace naukowe, popularnonaukowe i podręcznikowe oraz doniesienia i referaty przedstawionych na konferencjach i sympozjach, liczne funkcje pełnione w okresie pracy, projekty, którymi kierował, odbyte przez niego staże i misje naukowe, członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych, a wreszcie odznaczenia i nagrody, którymi został uhonorowany.

Publikację przygotowano w Katedrze Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Czesława Klocka i prof. dr. hab. inż. Józefa Bieńka.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›