Księga Jubileuszowa 65-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Praca archiwalna
wyd. 1, 2017, 618 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-62-1

W opracowaniu tym znajdzie Czytelnik informacje o dziejach studiów leśnych w ośrodku krakowskim i historii Wydziału w rozbiciu na okresy wynikające zarówno z reformy szkolnictwa wyższego w Polsce, w wyniku której w 1953 r. utworzona została Wyższa Szkoła Rolnicza, jak i późniejszych jej reorganizacji i związanych z nimi zmian strukturalnych Wydziału.

Niniejsza praca jest dziełem wielu autorów i stanowi uzupełnienie informacji o funkcjonowaniu Wydziału zawartych w Księdze Jubileuszowej wydanej w 2009 r. z okazji 60-lecia jego powołania.

Zasadniczą część monografii stanowią autorskie rozdziały, opracowane głównie przez kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału funkcjonujących do września 2014 r. Oprócz najważniejszych osiągnięć naukowych w specjalnościach uprawianych w kierowanych przez nich jednostkach niezwykle ważną część stanowi zarysowanie najważniejszych problemów badawczych do rozwiązania w najbliższej przyszłości.

Blisko 65-letnia działalność dydaktyczna Wydziału zaowocowała wypromowaniem tysięcy absolwentów. Z myślą o nich oraz przyszłych ich pokoleniach zamieszczono pełny wykaz osób, którym Wydział nadał dyplomy ukończenia studiów.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›