Instrumenty i aparaty. Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

71,40

wyd. 1, 2016, 90 s.
format 205 x 270, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-35-5


Katalog ten stanowi pierwsze opracowanie dokumentujące stan posiadania Muzeum w grupie eksponatów obejmujących aparaturę naukowo-badawczą przekazaną z różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego. Inicjatywa ta umożliwia inwentaryzację tych zbiorów oraz przybliża je szerszej publiczności, w tym studentom i pracownikom tworzącym społeczność akademicką. Ponadto przyczynia się do upowszechnienia wśród pracowników Uczelni i miłośników historii materialnej idei przekazywania do Muzeum urządzeń, które wyszły już z codziennego obiegu, a które są materialnym świadectwem rozwoju myśli naukowej i technicznej. 40 lat od powołania w strukturze Biblioteki Głównej Muzeum Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Rolniczego, jest okazją do przypomnienia historii Muzeum, jego działalności oraz prezentacji zbiorów gromadzonych w nim przez wiele lat.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›