Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Praca archiwalna

wyd. 1, 2021, 658 s.
format A4, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-23-6
wersja ebook: www.foodheritage.urk.edu.pl


„Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski”, jest efektem współpracy międzynarodowej grupy naukowców reprezentujących: Uniwer­sytet Rolniczy w Krakowie, University of Flo­rence (Włochy), Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja), University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice (Słowacja) oraz University of Veterinary Sciences Brno (Czechy). To właśnie dzięki zaangażowaniu tak wielu pasjonatów powstała nie tylko ta wyjątkowa publikacja, ale także wiele materiałów i analiz, które będą cennym wkładem w postępującą internacjonalizację badań naukowych w tym zakresie.

Jestem pod wielkim wrażeniem wielowymiarowości i obszerności materiału zawartego w 20 ciekawych artykułach, obejmujących zagadnienia historyczne – sięgające dawnej Ordynacji Zamojskiej, jak również wybiegające ku przyszłości i zawarte w omawianych dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Małopolski. Ponadto Autorzy prowadzą Czytelnika przez urokliwe obszary dawnej Małopolski Wschodniej, Polskiego Spisza, Beskidu Sądeckiego, Pienin i Orawy, aby pokazując uwarunkowania geograficzne i historyczne, przybliżyć bogactwo i ciągłość tradycji, tak bliskiej, a zarazem tak pięknie odmiennej. Podążając tym tropem, łatwiej będzie nam pojąć, z jak wielkim skarbem obcujemy na co dzień, przechodząc obok niego w pośpiechu.

Drugi, równie istotny element tej publikacji, stanowi prezentacja 49 dobrych praktyk, będących opisem wzbogaconym obfitym materiałem fotograficznym, dokumentującym prawdziwe perły kultury. To właśnie najbliżej nas – niemal na  wyciągnięcie ręki – zachowały się kapliczki, pomniki przyrody ożywionej, a ponadto tradycje przechowywane w historiach opowiadanych młodemu pokoleniu. Tego skarbu nie sposób przecenić, trzeba go zachować dla przyszłych pokoleń, gdyż tylko wzbogacony o dzisiejsze doświadczenia, będzie służył tym, którzy przyjdą po nas.

Za ważny element monografii należy także uznać wypowiedzi studentów, którzy mają świeże spojrzenie na dorobek poprzednich pokoleń, chłoną go otwartymi umysłami. Z tych właśnie elementów tworzy się ciekawość świata i odwaga do poszukiwania odpowiedzi na zadane pytania. Zaszczepiona w nich wrażliwość i troska o kulturę – zarówno w jej wymiarze materialnym, jak i duchowym – będą procentowały w przyszłości, wzbogacając tradycję i kształtując wrażliwość, zarówno na piękno przyrody, jak i – przede wszystkim – na drugiego człowieka.

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›