Instytucje i organizacje wobec turystyki wiejskiej w Polsce - kontekst historyczny i współczesny.

Praca archiwalna
wyd. 1, 2023, 398 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-72-4

Niniejsza publikacja powstała z referatów przygotowanych na XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, które ma charakter cyklicznej konferencji popularnonaukowej, integrującej środowiska skupione wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz stanowiącej forum wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką. Obecne, organizowane po raz dwudziesty od 1993 roku Sympozjum zbiega się z trzydziestoleciem ruchu agroturystycznego na polskiej wsi oraz wpisuje się w obchody stulecia doradztwa rolniczego w Polsce, co też znajduje odzwierciedlenie w prezentowanych artykułach.

Celem XX Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego jest wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń w zakresie zagadnień takich jak:

- instytucjonalne uwarunkowania agroturystyki i turystyki wiejskiej,

- struktura i powiązania organizacji działających na rzecz turystyki wiejskiej,

- doradztwo rolnicze w rozwoju funkcji turystycznych wsi,

- system wiedzy i innowacji w turystyce wiejskiej,

- społeczne i samorządowe inicjatywy turystyczne na obszarach wiejskich.

Wszystkie te zagadnienia składają się na treść niniejszej publikacji, ale różnie został rozłożony akcent w konkretnych opracowaniach, które łączą wiele wątków wskazując na złożoność tematyki, a przede wszystkim na znaczący dorobek w tym zakresie. Autorami poszczególnych opracowań są zarówno pracownicy nauki, jak i przedstawiciele praktyki, którzy od lat angażują się w rozwój turystyki wiejskiej, w większości również uczestniczą stale w Sympozjach agroturystycznych. Debata o przyszłości agroturystyki, która toczy się na łamach publikacji, jest przyczynkiem do rzeczywistych dyskusji i faktycznych działań sprzyjających jej dalszemu rozwojowi.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›