Henricus Runowski Doctor Honoris Causa Universitatis Agronomicae Hugono-Kollontayanae Cracoviensis 2023

Praca archiwalna
wyd. 1, 2023, 147 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-65-6

Godność doktora honoris causa stanowi wyraz najwyższego uznania społeczności akademickiej i jest nadawana najwybitniejszym osobom, które swoim dorobkiem naukowym i organizacyjnym wnoszą niekwestionowany wkład w rozwój nie tylko polskiej nauki, ale także w wychowanie kolejnych pokoleń. To najbardziej namacalna realizacja łacińskiej maksymy: Euntes docete (‘Idźcie i nauczajcie’). Prawda zawarta w tych słowach jest ponadczasowa, gdyż bez względu na okoliczności nie można wiedzy chować dla siebie, trzeba ją rozpowszechniać. Samo zaś nauczanie stanowi najsilniejsze nawiązanie do greckiego paidagogos – owego prowadzenia drogą poznania świata i samego siebie.

Dla Wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie rok 2023 jest czasem Jubileuszu 70-lecia autonomicznej działalności. Wpisuje się on jednak w dłuższy, bo 100-letni okres funkcjonowania Wydziału Rolniczego - zalążka dzisiejszej Uczelni, która jako jedyna zachowała w swej nazwie przymiotnik „rolniczy”. Te lata stanowią zobowiązanie do kultywowania akademickich tradycji, z których wyrosła nie tylko Europa, ale i cały świat, jaki znamy.

Od roku 1953 Uczenia nadała tę godność 46 wybitnym osobom pochodzącym z całego świata. Kontynuując tę tradycję, Senat Uniwersytetu Rolniczego Uchwałą nr 97/2022 z dnia 21 września 2022 roku postanowił nadać tę godność prof. dr. hab. Henrykowi Runowskiemu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wybitnemu uczonemu w zakresie ekonomiki i organizacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wieloletnia i bardzo owocna współpraca z pracownikami Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego naszej Uczelni. To właśnie dzięki Profesorowi wielu młodych ludzi odkryło w sobie talent naukowy, a jego cenne wskazówki stanowiły i nadal stanowią niezawodny drogowskaz wytyczający kanon pracy badawczej i dydaktycznej.

Działalność naukowa prof. dr hab. Henryka Runowskiego jest szeroko znana i zyskała uznanie także krakowskiego środowiska ekonomistów rolnictwa.
Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›