Andreas Kotecki Doctor Honoris Causa Universitas Agronomicae Hugono-Kollontayanae Cracoviensis 2021

Praca archiwalna
wyd. 1, 2021, 120 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-25-0

Od początku swej działalności Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nadał godność doktora honoris causa 45 osobom. Kontynuując tradycję wyróżniania osób zasłużonych dla środowiska naukowego i naszej Uczelni, Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w roku jubileuszu 130-lecia studiów rolniczych w Krakowie uchwałą nr 90/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku postanowił nadać tę godność prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Koteckiemu, wybitnemu naukowcowi z zakresu agronomii, nauczycielowi akademickiemu i wychowawcy licznych kadr naukowych, redaktorowi i autorowi podręczników z zakresu uprawy roślin, człowiekowi wielkiego serca i umysłu. Na podkreślenie zasługują wyjątkowe zalety Pana Profesora, jego obszerny dorobek naukowy oraz praca organizacyjna na rzecz środowiska naukowego i upowszechniania wiedzy w praktyce rolniczej.

Pan profesor Andrzej Kotecki to wybitny specjalista z zakresu uprawy roślin strączkowych i oleistych. Jest człowiekiem niezwykle pracowitym, o czym świadczą liczne funkcje, jakie pełnił lub pełni w macierzystej uczelni, towarzystwach naukowych i strukturach centralnych. Silny związek łączy Pana Profesora z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dzięki jego inicjatywie nasi pracownicy byli współautorami rozdziałów w ważnych podręcznikach akademickich, jak również uczestniczyli w realizacji wspólnego projektu naukowego z zakresu uprawy roślin strączkowych. Pan Profesor był recenzentem dorobku (rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o tytuł profesora) wielu pracowników WR-E lub przewodniczącym komisji habilitacyjnych. Działalność naukowa Pana Profesora Andrzeja Koteckiego jest szeroko znana i znajduje uznanie środowiska naukowego, a dzięki jej popularyzacji jest dobrze przyjmowana przez praktykę rolniczą.

Dr hab. Sylwester Tabor, prof. URK

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›