Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej - Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1953-2003

36,75

wyd. 1, 2003, 938 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 83-86524-74-X

Publikacja, wydana z okazji jubileuszu 50-lecia Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nawiązuje do wydanej w 1990 roku, z okazji 100-lecia akademickich studiów rolniczych w Krakowie, pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr. hab. Eugeniusza Gorlacha, w której zamieszczono 301 biogramów nieżyjących, emerytowanych oraz czynnych zawodowo profesorów i docentów nauk rolniczych, leśnych i pokrewnych Studium Rolniczego, Wydziału Rolniczego UJ oraz Wyższej Szkoły Rolniczej – Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Niniejsze opracowanie zawiera 414 biogramów profesorów, docentów i doktorów habilitowanych będących nauczycielami akademickimi w latach 1953‒2003.

Księga jest ilustracją osiągnięć naukowych i kierunków badawczych pracowników Uczelni na przestrzeni pięćdziesięciu lat jej działalności. Stanowi też dokument pokazujący, jak duże było zaangażowanie pracowników Uczelni w działalność społeczności naukowej naszego kraju, wyrażające się nie tylko w czynnym uczestniczeniu w pracach licznych towarzystw naukowych i organizacji związanych z nauką, ale i w działalności w międzynarodowych towarzystwach naukowych. (...) Biogramy te ilustrują głębokie zaangażowanie w prace na rzecz polskiego rolnictwa, leśnictwa i dyscyplin związanych z szeroko pojętą gospodarką żywnościową.

Prof. dr hab. Zbigniew Staliński
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Jubileuszowych

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›