Księga Jubileuszowa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

32,60
wyd. 1, 2003, 688 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 83-86524-75-8

Publikacja, wydana z okazji 50-lecia istnienia Uczelni, obchodzonego w 2003 roku, prezentuje dzieje Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 Akademii Rolniczej w Krakowie. Przedstawiono w niej zarys wyższego szkolnictwa rolniczego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, okoliczności powstania i strukturę Wyższej Szkoły Rolniczej, późniejszej Akademii Rolniczej, historię jej wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych. Wiele miejsca poświęcono kadrze naukowo-dydaktycznej, kształceniu kadr, władzom Uczelni oraz współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi. Księga zawiera ponadto wykazy profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i absolwentów Uczelni. Cennym jej uzupełnieniem jest indeks nazwisk.

Od 1953 roku nasza Uczelnia samodzielnie kontynuuje misję uniwersytecką w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, kształcąc studentów i prowadząc badania naukowe. (...) Końcowe lata XX wieku (...) to okres wzmacniania i dalszego rozwoju Uczelni dokonującego się dzięki wytrwałej pracy wspaniałych Profesorów i Studentów, okres aktywnych i racjonalnych działań naszej społeczności. Warto o tym pamiętać w Roku Jubileuszowym, kiedy myślimy o dniu dzisiejszym i o przyszłości Akademii.

Prof. dr hab. Zbigniew Ślipek
Rektor Akademii Rolniczej w latach 2002‒2005

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›