50-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie

Praca archiwalna
wyd. 1, 2005, 518 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 83-86524-92-8

Publikacja została wydana z okazji 50. rocznicy powołania Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, obchodzonej w 2005 roku. Księga składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje historię Wydziału, sylwetki dotychczasowych dziekanów oraz władze Wydziału w kadencji 2001/2002‒2004/2005, a także dzieje poszczególnych katedr i zakładów. Druga część zawiera noty biograficzne profesorów tytularnych, profesorów AR, adiunktów habilitowanych, docentów, adiunktów, starszych wykładowców, asystentów naukowo-dydaktycznych oraz pracowników technicznych i administracyjnych. Trzecią część poświęcono absolwentom Wydziału w latach 1960‒2005.

Kiedy w 1953 roku Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego przekształcono w Wyższą Szkołę Rolniczą, Zakład Inżynierii Rolniczej znalazł się na Wydziale Rolniczym nowo utworzonej uczelni. Dwa lata później, w roku 1955, na bazie Zakładu utworzono Wydział Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej – dzisiejszy Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej. (...) Czas stopniowo zaciera różne wydarzenia, ludzi i ich osiągnięcia. Coraz trudniej jest odtworzyć, a tym bardziej właściwie zinterpretować, wiele zdarzeń z naszej przeszłości. Dlatego też, korzystając z tego pięknego Jubileuszu, chcielibyśmy przypomnieć historię nie tylko instytucji, ale również ludzi, którzy tu pracowali i tworzyli ten Wydział.

Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski
Dziekan Wydziału w latach 2001‒2005

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›